The 3rd Asian Conference on Thermal Sciences

June 23-27, 2024, Shanghai, China

Chair

ZHAO Chang-Ying Shanghai Jiao Tong University

Secretary General

MA Weigang Tsinghua University
WANG Boxiang Shanghai Jiao Tong University

Members (In alphabetic order)

BAO Hua Shanghai Jiao Tong University
CAI Weiwei Shanghai Jiao Tong University
CHEN Li Xi'an Jiaotong University
FAN Aoran Tsinghua University
FAN Liwu Zhejiang University
FU Qian Chongqing University
GONG Shuai Shanghai Jiao Tong University
GU Xiaokun Shanghai Jiao Tong University
HE Yulian Shanghai Jiao Tong University
HU Run Huazhong University of Science and Technology
JU Shenghong Shanghai Jiao Tong University
LI Mingjia Beijing Institute of Technology
LIN Shangchao Shanghai Jiao Tong University
LIU Mengqi Shanghai Jiao Tong University
LIU Xianglei Nanjing University of Aeronautics and Astronautics
QIAN Xiaoshi Shanghai Jiao Tong University
RAO Zhonghao Hebei University of Technology
REN Tao Shanghai Jiao Tong University
SONG Bai Peking University
WANG Qian Shanghai Jiao Tong University
WU Rui Shanghai Jiao Tong University
XU Chao North China Electric Power University
XU Zhenyuan Shanghai Jiao Tong University
YAN Jun Shanghai Jiao Tong University
YANG Jiayue Shandong University
YU Wei Shanghai Polytechnic University
ZHANG Yaoxin Shanghai Jiao Tong Univerisity
ZHAO Junming Harbin Institute of Technology